Zahraniční demoverze

Funkční demoverze stávajících řešení věkové klasifikace MIRACLE nabízí organizace NICAM, BBFC a FSM.

NICAM

Organizace NICAM je původem z Nizozemí a problematikou věkové klasifikace obsahu se již zabývá dlouhodobě. Její systém věkové a obsahové klasifikace Kijkwijzer je uznávaným konceptem a stal se vzorem i na mezinárodní úrovni. Systém doporučila pro nasazení a provoz na území ČR Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a Česká televize v současnosti využívá část hodnotícího dotazníku věkové klasifikace Kijkwijzer jako základ pro vlastní klasifikaci vysílaného obsahu. Demoverzi řešení MIRACLE kompatibilního označování věkové vhodnosti obsahu najdete zde.

BBFC

Britská BBFC je klasifikací obsahu také zabývá již řadu let a v tuto chvíli disponuje bohatou databází klasifikovaného obsahu, čítající statisíce položek. Organizace je přímo propojena s britským poskytovatelem obsahu BBC a ve své klasifikaci se zabývá především filmovou a televizní tvorbou. V databázi však nechybí ani položky z oblasti videoher.

Oba uvedené modely pracují s architekturou klient/server, tedy vlastní budovanou a postupně doplňovanou databází položek, kterou spravují samostatně a nabízí přístup prostřednictvím databázové aplikace.

FSM

Jinou cestou se při realizaci věkové klasifikace obsahu vydala německá organizace FSM. Ta nabízí možnost klasifikace obsahu na bázi principu UGC. Správci webových stránek, na kterých je prezentována jakákoliv forma multimediálního obsahu určeného pro sdílení, mohou samostatně provést jeho věkovou klasifikaci prostřednictvím souboru age.xml (s národními specifiky např. age-de.xml nebo age-cz.xml), tento soubor s uloženými metadaty věkové klasifikace obsahu uložit do kořenového adresáře své webové prezentace. Tím se klasifikovaná webová stránka stane čitelnou a dohledatelnou pro filtr JusProg, jehož prostřednictvím lze posléze zobrazit věkovou vhodnost takto označené stránky.

YouRateIt

Podobnou cestou se vydal i nástroj určený pro vlastní označování věkové klasifikace obsahu s názvem YouRateIt. V tuto chvíli jde o společný pilotní projekt organizací NICAM a BBFC. Nástroj nabízí všem zájemcům ze strany poskytovatelů obsahu, kteří se k projektu připojí, k dispozici hodnotící dotazník, který lze umístit na stránky s poskytovaným obsahem v embeded formátu, tedy např. jako iframe. Každý uživatel, který poté na stránce provádí upload obsahu, např. videa, může prostřednictvím nástroje YouRateIt provést vlastní klasifikaci nahrávaného obsahu, která se posléze u konkrétní položky také zobrazí.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!