O projektu

Webová stránka Vekovaklasifikace.cz přináší základní přehled informací a zdrojů o problematice věkové klasifikace obsahu na území České republiky. Cílem stránky je přinést aktuální přehled o situaci v oblasti věkové klasifikace obsahu vysílaného lineárně především formou televizního vysílání, ale i nelineárně v podobě online streamingu a ve formě stažitelného obsahu online.

Problematika věkové a obsahové klasifikace obsahu je v České republice doposud na bázi samoregulace. Momentálně (léto 2015) probíhá na půdě Senátu Parlamentu ČR diskuze o novele Mediálního zákona, který by mohl povinnost věkové klasifikace obsahu řešit. Nicméně doposud je označování obsahu pouze na bázi dobrovolnosti a jeho poskytovatelé tak činí dle svého přesvědčení užitím různých forem označování.

Stále více se problematika označování obsahu týká především internetu, tedy zdrojů, které jsou k dispozici prostřednictvím online technologií. Samostatnou kapitolou zůstává i obsah kategorie UGC (User Generated Content), obsah generovaný samotnými uživateli, kteří jej díky rozšířeným nástrojům online uploadují do prostředí online a dávají tak k dispozici ke shlédnutí i ostatním uživatelům. Ze zahraničí už známe příklady nástrojů, které pomáhají uživatelům označovat jimi generovaný a sdílený obsah. V České republice jde však v tuto chvíli o postup v podstatě nepoužívaný a bude záležet především na snaze a ochotě samotných uživatelů, zda svůj obsah budou ochotni jakýmkoliv způsobem klasifikovat.

Propracovaný systém věkové klasifikace, ale i klasifikace obsahu dnes nabízí systém PEGI. Ten je rozšířený, akceptovaný a široce užívaný především v oblasti videoher. S klasifikací PEGI se může každý zákazník setkat při nákupu boxové verze videohry, kde je na jejím obalu přehledně a jednoznačně označena jak její věková vhodnost, tak i obsahová klasifikace prostřednictvím piktogramu. Klasifikace PEGI se již začíná prosazovat a užívat i v případě mobilních aplikací, kdy např. při stahování aplikace pro systémy Android je její věková vhodnost přehledně uvedena v online tržišti Google Play.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!