MIRACLE showcase

Funkční řešení MIRACLE SHOWCASE kompatibilní věkové klasifikace obsahu najdete zde. Jde o databázovou aplikaci architektury klient/server. Databáze v tuto chvíli obsahuje 100 položek, a to 50 webových stránek katalogu webových stránek s pozitivním obsahem určeným především dětským a začínajícím uživatelům, 25 nejprodávanějších a nejznámějších současných videoher a 25 nejznámějších filmů. Showcase slouží především k demonstraci možností věkové klasifikace obsahu kompatibilní se specifikací MIRACLE, a to především potenciálním partnerům, kteří by měli zájem se do projektu zapojit, a to ať už ze strany poskytovatelů obsahu, tak ze strany komerčních firem, vyvíjejících a nabízejících různé formy vyhledávacích filtrů, firewallů a dalších typů filtrovacího softwaru.

Věková klasifikace je určena především rodičům, kterým nabízí jednoduchou a přehlednou formu orientace v online obsahu, který mohou doporučit svým dětem.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!