Home

Mediální obsah je stále ve větší míře distribuován prostřednictvím elektronických sítí. Rodiče, stejně jako jejich děti, obsah přijímají prostřednictvím elektronických koncových zařízení. V síti maloobchodních prodejen je hodnocení věku znázorněno štítky na krabicích, digitální označování věku se ovšem zbrzdilo ve velmi rané fázi vývoje. Do dnešního dne stále neexistuje obecně přijatý systém klasifikace věku, zejména v otevřeném prostředí internetu.

Jednou z hlavních příčin tohoto stavu je vysoká fragmentace klasifikačních systémů a rozdílné přístupy pro označování mezi členskými státy Evropské unie.

Řešením, které podpoří větší využívání strojově čitelných údajů klasifikace a věkových štítků pro poskytovatele obsahu, vývojáře softwarových řešení filtrování obsahu, a také pro uživatele, je referenční model společné výměny informací. Ten umožní mezinárodní nasazení strojově čitelných elektronických štítků, čímž se stanou stávající přístupy řešení štítků a klasifikačních systémů technicky interoperabilní.

Nové řešení umožní optimalizovat využití stávajících znalostí o klasifikaci a existujících relevantních údajů, přinese synergie ke snížení nákladů poskytovatelům obsahu a softwarových filtrů obsahu. Přinese to také nové inovativní služby v oblasti poskytování dat ke klasifikaci věku.

Veřejná konzultace o “Směrnici 2010/13/EU o audiovizuálních mediálních službách” – mediálním rámci pro 21. století

Evropská komise se snaží získat názory všech zainteresovaných stran na to, jakým způsobem evropské mediální rámce pro poskytování audiovizuálního obsahu odpovídají předpokladům digitálního věku. Jde především o otázky poskytování audiovizuálního obsahu v prostředí internetu, projevy nenávisti, ochrany nezletilých osob a další oblasti, které mohou potenciálně vést k budoucím potřebám v oblasti vzdělávání online bezpečnosti. Konzultace končí dne 30. září 2015.
Více informací najdete zde.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!